Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Θητεία

turpe senex miles
"Άσχημο πράμα ο γέρος στρατιώτης"
Οβίδιος

Η φωνή αυτού του blog θα σωπάσει όσο θα υπηρετεί τη μαμά πατρίδα.